pondělí 6. dubna 2015

Na dosah ruky III. - 6.

Ten duben ale pomalu ubývá... jak se těšíte na další Avengers? :-)
Já velice - jestli to jen trochu půjde, chystám se hned na premiéru (to pro tu nelásku ke spoilerům a slavnostnímu pocitu); to zas bude další den zombie. Protože to víc beru jako další díl seriálu, spíš než film, ani neočekávám nějak výrazné zklamání. A další dobrá věc - určitě budou nová trička! Můj šatník už potřebuje provětrat. :-)
Leč vzhůru do Stark Tower, o nějaký den či dva později. Tahle kapitola má vzdálený předobraz ve skutečné pověsti, i když vůbec netuším, kdy a kde jsem ji četla. Nicméně případný dojem povědomosti není vůbec náhodný, ba naopak zcela úmyslný. ;-)w W w W w W wV obývacím pokoji bylo nebývale plno: vlastně tu byli skoro všichni, až na Thora který si vyrazil za některým ze svých děvčat, a těžko říct, jestli počítat duchem nepřítomného Hulka, který spokojeně spal usazený na sluníčku u okna; nějaký vtipálek mu přes hlavu hodil dečku a přidal i vázičku s kytkou, obojí tak dokonale barevně nesladěné s jeho zelenou kůží, že to docela určitě nebyla Natasha ani Loki, takže měl Tony v plánu Clinta bez váhání naprášit, až si to bude chtít Hulk s pachatelem osobně vyříkat.

"Tady bylo avokádo. Bylo na něm velké nepřehlédnutelné N jako Natasha," ozvalo se z kuchyně a v tom něžném hlase zněla vražda.

"To nebylo N jako nikomu nepatří?" přeptal se Clint s přehnaným údivem. Protože seděl na té samé pohovce, Tony si mohl bezprostředně ověřit, že se nijak provinile netváří.

"Ne, to tedy nebylo. To tvůj je ten sýr?"

"Ano!" To už probudilo výraznější emoce. Clint se rázem napřímil a zděšeně se ohlédl ke kuchyni, zřejmě uvažoval, jestli včas stihne opustit svůj pohodlně vysezený důlek a vyrazit k obraně. 

"Ujde," odpověděla Natasha s plnou pusou. Clint poklesl zpět.

"To byl pravý losí Moose!" zalkal.

"Tak to tě podvedli." Natasha se vynořila s talířem vkusně naaranžované zeleniny a usadila u stolu. "Nezaměstnaní nemají nárok. A já tak za půl hodiny musím k výslechu."

"Ty tu někoho máš?" podivil se Tony.

"Ovšemže ne, vážně si sem ze Shieldu přesčasy netahám. Ale výsledky tě budou zajímat - patří k Faradayovi. Chytli ho za nějakou hloupost, snad pašování drog."

"Nechce mluvit?"

"Ale ano, jen si myslím, že ví víc, než..."

Než stačila dopovědět, vešel Loki. "Pošta z Asgardu," oznámil. Jeden složený a stužkou ovázaný list položil před ní, druhý strčil Tonymu do ruky. Ten odložil tablet a vyměnil ho za něco, co už neviděl celé roky: dlouhý, rukou psaný text. Nezdálo se mu to moc praktické, například by rád změnil ten archaický font za něco čitelnějšího, ale naštěstí se zdálo, že se na něj půjde rychle zvyknout. Otočil list, aby si přečetl podpis: samozřejmě od Sygin. Podle data psaný ještě v době, kdy měli Hulka na Asgardu.

Drahý Anthony,

přijmi, prosím, mé srdečné pozdravy z dalekého Asgardu. Též mnohé díky! Truhla od tebe mi udělala velikou radost. Těším se s ní od první chvíle, neb doba, kdy jsem byla kamenem, minula bez vzpomínek či následků, a těším se plnému zdraví. Zařadila jsem se opět mezi své družky a zážitky z Midgardu a vzpomínky na život, jaký midgarďané vedou, staly se ve volných chvílích naší oblíbenou kratochvílí. Možnost dokreslit slova skutečnými midgardskými šaty je tak skvělá! Hell je mi svědkem, že můj vlastní otec, muž silný a na duchu pevný, se na nohou málem neudržel, a vrávoraje oporu hledal, když jsem oblékla ten skvělý černý šat z lesklé kůže s kovovými ozdobami.

Co tě však bude zajímat určitě více, než mé dívčí záležitosti: dostala jsem možnost přispět k osvobození statečného Hulka, jakkoli nerada jsem znovu musela stanout tváří v tvář děsivému Thanosovi. Už to málem vypadalo, že budeme muset nechat tvého statečného bojovníka v kamenném vězení natrvalo, všichni si totiž byli jisti, že jakmile by procitl, napřed by tloukl a teprve potom se ptal...

"To si piš," uchechtl se Tony.

"Říkal jsi něco?"

Tony zmateně zvedl hlavu. "Cože? Ne, nic. Co to děláš...?"

"Sleduj!" Clint nadšením celý zářil a na výtvor, který za tu chvíli přibyl na konferenčním stolku, se tvářil patřičně hrdě. "Tady máš odpalovací rampu. Cukneš provázkem, vystřelí zrnko kukuřice, proletí hořákem, pufne, ty ho jen chytíš rovnou do pusy a tradá! Máš ten nejčerstvější popcorn."

"Nech si to patentovat," řekl Tony a sklonil hlavu k dopisu.

... ve svém hněvu osvobodil i Thanose – to by bylo pro Asgard skutečným neštěstím. Avšak Všeotec prý pravil, že si tak podivuhodná duše takový osud nezaslouží, a že riziko podstoupíme.

To Tonymu úplně jako Ódin neznělo, ale třeba řekl alespoň něco, co mělo zhruba ten smysl - a hlavní byl koneckonců výsledek.

Ve své nekonečné dobrotě a moci seslal živoucí sen, aby se Hulkova síla a sveřepost upřela do vzdálených snových krajů a ne proti těm, kteří se ho snaží osvobodit. Protože jsem ho poznala zblízka – a přestože nejsem tím způsobem cvičena a nejsem z nejpovolanějších vidoucích duší zakletých netvorů - směla jsem být jeho strážcem. Je to úžasně zajímavý proces! Zákony těl i přírody jsou stejné jako v opravdovém světě a vzpomínky na takové snění jsou skutečné.

"Víte, že na Asgardu mají psychology specializované pro nezvladatelné bestie?" prohodil Tony, ale nejspíš ho nikdo neslyšel. Clint chytal popcorn, Natasha si četla vlastní dopis a Loki podle zvuků v kuchyni buď vařil oběd pro všechny newyorské bezdomovce, nebo si chystal něco malého na zub.

A nyní poslyš: takový byl jeho sen.

Mocný Hulk byl nemálo potěšen skutečností, že se ocitl na Asgardu. Ač ho jeho podstata nevedla k obdivu nad umem stavitelů, zahradníků či umělců, nedocenil kuchařskou zdatnost svých hostitelů, ani jemnost látek nového šatu, přesto udeřil na strunu asgarďanům milou: zatoužil zjistit, jestli je někdo silnější než on. Brzy se ukázalo, že jediný, kdo se mu může rovnat, je samotný Thor.

"Ty a tvoje hračky," smál se Hulk, když udeřil Thora a ten se mu postavil s kladivem v ruce a jeho mocnou pěst jím na místě zastavil. "Bez nich bys byl nic!"

"Tak pojďme vyzkoušet svou sílu do míst, která jsou prostým smrtelníkům zapovězená," na to Thor. "Nemusíme se stále jen stavět jeden proti druhému, abychom věděli, kdo je silnější. Splnil jsem kdysi mnoho těžkých úkolů, abych se mohl zvát mužem. Klidně si přidám pár dalších! Když je zvládneš lépe než já, uznám ochotně tvé vítězství."

Hulk se zaradoval a okamžitě souhlasil. Oba se pak spolu vydali k zemi obrů. Cestou si jen tak pro zábavu kutáleli těžkými balvany, trhali stromy z kořenů a házeli jimi po sobě, Hulk jediným mocným dechem zbořil horu a Thor vzápětí úderem pěsti stvořil na tom místě hluboké údolí.

Putovali den a noc, až došli k velké bráně do hradu, kde žil král obrů se svou družinou. Brána byla obrovská, tak velká, že ji ani spojenými silami nedokázali otevřít. Ale útlejší Thor se dokázal protáhnout mezi mřížemi a otevřít ji zevnitř. Chvíli tvrdil, že je to jeho první vítězství, ale Hulk nesouhlasil, neb prý není jeho zásluhou, že je takový záprtek. Vešli pak do tunelu, kde byla taková tma tmoucí, že by snad bloudili navěky, kdyby Thorovy zlaté vlasy svou září neosvítily další cestu. I tentokrát se pokoušel pro sebe získat první ratolest, ale Hulk pravil, že pokud na tom bude trvat, najde pro něj i horší jména, než zlatovlásko a slečinko.

Konečně prošli do síně, kde spolu obři hodovali a veselili se. Hulk se zaradoval, když to viděl, protože měl již veliký hlad. Směle pokročil před krále, který se nemálo podivil, kdo si to troufl vetřít se do jeho hradu a žádal jeho jídlo. Hulk vyjevil své jméno a přitom neprozřetelně prohodil cosi o tom, že nikdo nikdy neměl větší hlad než on sám a nikdy by nikdo nesnědl víc.

Král se rozesmál. "To už jsem kdysi slyšel z jedněch drzých úst," pravil. "A mám pocit, že jsou zde s tebou i se zbytkem těla. Jsi troufalý, zelený muži! My však hodujeme již dlouhou řadu dní a nebyli bychom ti důstojnými protivníky. Naplníme vám dvěma však mísu masem tak vrchovatě, že by to i pro obra bylo příliš. Kdo ji spořádá, ten se právem může zvát vítězem!"

Thor proti takovému zápolení rozhodně nic neměl, i jemu po cestě vyhládlo. Král se nepřestával usmívat se vší vstřícností. „Udělejte si místo – třeba místo tady té šedé kočky, co leží na zemi.“

Thor jen zlehýnka pošťouchl kočku nohou, ta se však ani nepohnula, jen po něm loupla okem. Sklonil se a postrčil ji rukou. O chvíli později jí už, nohy pevně zapřené a všechny svaly napjaté k prasknutí, zkoušel alespoň nepatrně pohnout. Hulk utrousil pár posměšků, odstrčil ho stranou a zkusil to místo něj. Ani on však neměl štěstí. Kočka spala, obři se dobře bavili a oba hrdinové supěli námahou, zatímco bojovali každý s jednou tlapkou. A oba uspěli, svým způsobem – ve stejný okamžik s ní nepatrně pohnuli. Oba byli tak zmožení námahou, že si ani nevšimli, jak užasle a vyděšeně obři potom mezi sebou zašuměli.

„Kočky jsou svéhlavá stvoření, to ví každý,“ zamlouval to král honem. „Posaďte se raději po mém boku. Tady je vaše krmě!“

Oba, dvojnásob vyhládlí cestou i vykonaným úsilím, se s radostí pustili do nabízené pečeně. Thor jedl z jedné strany mísy, Hulk ze druhé. Oběma chutnalo tak moc, že maso mizelo úžasným tempem a setkali se přesně uprostřed. Jenže zatímco Thor jedl jenom maso, Hulk spořádal i kosti a nakonec celou místu. Byl tak k nemalému pobavení obrů vyhlášen vítězem.

Thor nevypadal, že ho prohra příliš mrzí. "Když se jedlo, mělo by se i zapít," pravil. "Uvidíme, kdo si lépe poradí s rohem obrů naplněným pivem!"

"Ti nejlepší ho zdolají na jeden ráz," pravil král obrů a mávl na své služebníky. "A jen ti nejhorší si potřebují přihnout natřikrát."

"Začni ty," pravil Hulk a pohodlně se rozvalil, aby sledoval Thorův boj s rohem tak velkým, že ho ani on vší svou silou neuzvedl. Thor se jen bohatýrsky zasmál a začal pít. Pil a pil, až musel zastavit, ale v rohu ani neubylo. Začal znovu pít, pil a pil, a ani tentokrát jako by neubylo.

"Jaké to čáry!" zvolal, ale král obrů se smíchem vrtěl hlavou.

"Žádné čáry!" tvrdil s jistotou a Thor se obořil do rohu napotřetí. Tentokrát hladina nepatrně poklesla.

"To není možné!" vyskočil král ze svého křesla. "Taková věc se nemohla stát!" I ostatní obři uznale pokývali hlavou a šeptali si mezi sebou, ale Thor se mračil a obrů si nevšímal.

"Teď ty," řekl jenom a Hulk se zašklebil.

"Hulk je lepší. Teď se dívej!" pravil jenom a začal pít. Dlouho to vypadalo, že dopadne stejně jako Thor - ať pil, jak pil, hladina neklesala. Poprvé, podruhé i potřetí. Z řad obrů se začal ozývat smích a Thor vypadal rázem klidnější.

„Tentokrát jsem já vítězem,“ řekl, „zdá se, že je naše klání vyrovnané.“

"Já ti něco povím, zlatovlásko," řekl Hulk Thorovi a nevšímal si rozruchu kolem sebe. "Tohle je nějaký podfuk.“

„Asi ti nerozumím,“ podivil se Thor.

„Ten velkej chlapík říká kočka, ale já vidím hada, co obtáčí svět. Říká pivo v poháru, ale já vidím moře, do kterého je roh ponořený.“

„Máš dobré oči,“ zasmál se král. „Nebylo nic menšího, čím jsme mohli poměřit sílu takových, jako jste vy. A přesto jste, jaká nevídaná věc, dokázali pohnout kočičí tlapou a ty, Thore, pohnul jsi hladinou moří!“

„Ne já, to ten maličký ve mně má dobré oči,“ řekl Hulk zamračeně. „Tohle není skutečnost. Spím a sním.“

Thor na něj s údivem hleděl. On sám věděl, kde se nachází, ale i na něho samého působila realita snu tak mocně, že ji stěží dokázal nebrat za ryzí skutečnost. Jak na to mohl přijít Hulk, vůbec netušil.

"Skrývá se v tobě mocná mysl, to vím již dávno," řekl mu. "Ale dosud mě přesvědčovali, že je skrytá a snad spí v nevědomí."

"Když spím, je blíž," řekl Hulk. "Proto to vím. A ještě něco vím.“ Jeho široká tvář se rozzářila v ďábelském úsměvu. "Hulk si chce praštit. Když všechno je jen sen, nebude to průšvih?"

"Tuším, kam míříš svými slovy," usmál se Thor a oči mu zasvítily. Pevněji sevřel své kladivo. „Vskutku nehrozí žádné potíže, protože skutečný král obrů se o tomhle nikdy nedozví.“

"Pak spočítáme, kdo jich dostal víc," nadhodil Hulk, otočil se, a praštil nejbližšího obra do čela takovou silou, až mu v očích zajiskřilo. "Potom to už nebude nerozhodně."

Tony se pobaveně uculil. Otočil list a zvedl na chvíli hlavu, aby zjistil, jak pokročila Clintova domácí výroba popcornu. Zjevně do kritické fáze: v cestě stál Loki, kousal jablko, a ať se Clint snažil vystřelovat svá zrnka v sebenenadálejších okamžicích, Loki je pohybem ruky rychlým jako blesk doslova vyzobával ve vzduchu a tvářil se tak povzneseně, jako by se on sám vlastně ani neúčastnil, jen si o čísi dětinské zábavě myslel své. Clint začínal vypadat lehce nepříčetně.

„Cos čekal, když ti chytal šípy před vlastním nosem,“ řekl Tony.

„Ale já ten popcorn chci!“ prskl Clint.

"Stačí říct," pokrčil Loki rameny a zlehka hodil do plamene hrstku pochytaných zrnek. Vzorně zapufala – a většina z nich určitě jenom náhodou napadala Clintovi za krk.

„Já se pomstím!“

„No nic, čeká mě druhé kolo,“ zvedla se Natasha od prázdného talíře a přečteného dopisu.

„Ten výslech?“ přeptal se Tony a Natasha na něj pohlédla pohledem, který nebyl ani trochu milý.

„Říkala jsem ti o tom. Poměrně dlouze a podrobně jsem to tu... proč já se vůbec namáhám?“ rozhodila rukama.

„Já ti naslouchal,“ ozval se Loki a podle toho, jak zněl jeho hlas, se stačil přesunout do ledničky, minimálně hlavou.

„Já taky!“ hlásil se honem Clint.

„Tak mu to odříkejte,“ mávla rukou a odkráčela.

„Malá ryba, nic neví,“ shrnul to Clint. „Teda asi. Jestli chce jít Natasha ještě do druhého kola, zřejmě z něj dostane i věci, o kterých ani on sám nevěděl, že je někde zaslechl.“

A Tony se vrátil ke svému dopisu. Na celé další straně byl zřejmě popsán boj Hulka a Thora s obry, i kterak se ve vší svornosti vrátili domů. Tonymu to konečně docvaklo, i když to vlastně Sygin psala už dřív. Takže Thor tam musel být taky, doopravdy – čistě z dobroty svého měkkého srdce trávil čas v Hulkově snu? Tak to je frajeřina, usoudil. Dopis – ne zcela nepodobný pergamenu a lehce vonící po květinách – odhodil do štosu novin a letáků a vzápětí ho zase honem vyhrabal, protože usoudil, že si ho vlastně chce dočíst hned.

„Nebyl on u toho dopisu ještě nějaký balíček?“ vzpomněl si.

„Ten byl pro mě,“ zavolal Loki z kuchyně. „Nebo vlastně spíš pro Clinta,“ dodal, když stanul opět ve dveřích a pohlédl na nešťastného lukostřelce.

"Cože?" zatvářil se Clint podezřívavě. "Proč pro mě?"

"Později," řekl Loki. "Musím se připravit."

"Starku, řekni mu, ať se netváří tajuplně. Je to děsivý."

...Thor pak mocným úderem kladiva Mjolnir rozbil závoru a společnými silami otevřeli bránu. Tam však na ně čekal celý houf králových zbrojnošů, protože to byla past a umírající kapitán se za jejich zády svým posledním dechem smál; to v naději, že budou konečně poraženi.

"Zdá se, příteli," řekl Thor, "že dnes se nebudeme brodit po kolena v krvi. Tohle bude nejmíň po pás."

Na tak mladou dívku neměla Sygin ty nejmenší zábrany zmiňovat i poměrně krvavé detaily; a podivné písmo mu už dávno nevadilo.

"... ne, nevnímá. Hej, Starku, tady Země! Natasha z toho chlapíka vytloukla - tedy obrazně řečeno - pár zajímavých maličkostí. Prý si máš promáznout brnění. Práce pro Avengers!"


- Pokračování -
20 komentářů:

 1. Nějak pochybuji, že Nataša tloukla zajatce jen obrazně. :-D A ten příběh...bomba :-D Něco mi to taky připomíná, obzvláště ty svítící vlasy, ale nemůžu si vzpomenout. :-D A vypadá to, že Syginin otec bude Tonyho ještě dlouho proklínat, že mu zkazil holčičku. :-D

  OdpovědětVymazat
 2. Nevím, jestli znáš seriál Vikings, ale něco podobného tam taky zmiňovali :D a nějak nevěřím, že by Nat tloukla jenom obrazně :D

  OdpovědětVymazat
 3. A to já bych tomu i věřila, že tloukla jen obrazně :-D Je to přece Natasha! :-P
  Takže Hulk si pobyt na Asgardu svým způsobem velice užil :-D a od Thora bylo hezké, že mu dělal společnost.
  Chudák Syginin otec :-D
  Děkuju moc za další kapitolku!

  PS - na Avengers se pochopitelně těším moc, jen mám takovej pocit, že si je ve stresu ze zkoušek moc neužiju... byla bych potěšena mnohem víc, kdyby je dávali už v březnu nebo aspoň teď v dubnu :-D

  OdpovědětVymazat
 4. Catrina: možná Clint zahlédl letmé vyplašené zamžikání očních víček naivních civilů a dodal to z ryzí útlocitnosti :-D Astafala je mi chudáka docela líto, zvlášť jestli to Sygin myslela vážně, že žádné vdavky nebudou. On se tak snaží a nakonec se ani do královské rodiny nepřižení... :-D

  Lumona: o seriálu vím, ale neviděla; ale rozhodně je to severská pověst, jen se tam machrovali Loki a Thor. ;-) Vidím, že Natashe začnu dělat čárky :-))

  Sitara: že jo, Naty to ukecá. :-D Hulk si to rozhodně užil, škoda, že si na vyprávění u krbu moc nepotrpí. A škoda, že neuvěřil, že je to doopravdy :-)) Avengers tě alespoň přivedou na jiné myšlnénky... ;-)

  OdpovědětVymazat
 5. Hulk je zlatý :D a prečo nejak neviem kto je ten Erik Dajaký? :D budem vďačná za vysvetlenie :D

  OdpovědětVymazat
 6. jo jo :) tuhle baladu ze Severské mytologie mám ráda :) a s Hulkem se to čte ještě lépe :D
  na pokračování Avengers mám v plánu taky zajít a nejlépe na premiéru :) přece si to nenechám ujít, když se tam má aspoň na chvilinku objevit i Loki :D

  OdpovědětVymazat
 7. Natália: jaký Erik? Já mám někde nějakého Erika? :-O Jestli se to týká nových Avengers, tak nic vědět nechci :-D Ale prostě to bude nějaká osoba z komixů, jako vždycky... :-)

  Maki: poslyš, osobo. Když píšu, že jdu na předpremiéru, protože nechci žádné spoilery, tak proč mi tohle sakra děláš? :-/ Nepište mi NIC!

  OdpovědětVymazat
 8. tak to sa obaja museli ale poriadne vyblázniť a asi hlavne Hukl :DDDDDDD tak to by ma ale strašne zaujímalo čo mu to Sygin asi to bude mať niečo spoločné s jeho stavom nič nerobenia a strachu .... veľmi zvedavá
  juuu ja sa veľmi teším ale ja nejdem na premiéru ale na 3D takže som natešená dvakrát viac :)))))

  OdpovědětVymazat
 9. Super kapitolka :) Dostal mě dopis od Sygin! Geniální nápad :D Takovou mašinku, která střílí popkorn do pusy chci taky :) Sounds funny :D Nemyslím, že se musel Thor přemáhat, aby šel pomlátit několik ledových obrů, i když jen virtuálně...... Z jiného soudku. Na Avengers se chystám na premiéru do Brna ještě s jednou kámoškou, co je taky blázen do Marvelu. Nejlépe v originálním dabingu a s titulkama :D.....Jestli potkáte děvče s maskou Iron Mana - to budu já :) Bože, jak já se nemůžu dočkat :D

  OdpovědětVymazat
 10. Tak obýváková idylka končí? Škoda... Bylo to docela roztomilé, jak se všichni jen povalují a nemají na práci nic lepšího než do sebe rýt. :-)

  OdpovědětVymazat
 11. Nesnáším komentáře z mobilu! Takový krásný jsem ti napsala. Je pryč. Stručně: je to skvělé :-)

  OdpovědětVymazat
 12. Úžasná kapitola, ten výlet za obry je parádní. Psát za Sygin ti ohromně jde ;-)

  OdpovědětVymazat
 13. Tak tohle byla fakt skvělá kapitola :D Smála jsem se od začátku do konce, Clint a jeho stroj na popcorn je boží :D A ten dopis od Sygin je hrozně hezky napsaný.

  OdpovědětVymazat
 14. Steeeva: vlastně to měli jako takovou virtuální realitu. Věřím, že si užil :-D U vás nepremiérují ve 3D? Já si tu vždycky můžu vybrat, alespoň k něčemu je to město dobré :-)) Moje oblíbené kombo je 2D dabing :-))

  Miss Baka: kam se hrabu se svým tématickým tričkem! :-D A jinak díky za milá slova, na tom dopise jsem se pěkně vyřádila. Patent na popkornovač si tuším nakonec Clint nedal, tak směle do toho :-D

  Akkarra: myslím, že se mi tam brzy vrátí... to mám z toho chřipkového válení doma, odráží se to všude :-D

  Mandelinka: oceňuji snahu :-)) Děkuji! :-)

  Eithné: tohle psát byla skutečně radost :-D

  Alienor: děkuji děkuji, vždycky je trochu úleva slyšet, že se autor nebavil sám :-D

  OdpovědětVymazat
 15. ne Erika nemáš :D sa mi to poplietlo s poviedkou Drahá Natasho :D myslím Farradaya :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zní zajímavě, nehodila bys mi pak někam odkaz?

   Vymazat
  2. kludne :) je to Clintasha a fakt super :) tu je odkaz: http://starkholmes.blog.cz/1307/clintasha-draha-natasho

   Vymazat
 16. Natália: Faraday je chlápek, kterého kdysi dostali Avengers za katr, on (díky chybě Shieldu) utekl a teď jde Starkovi po krku. V minulé sérii na něj do Alp poslal pár žoldáků. V této zatím tak nějak průběžně prudí. ;-)

  Kitikara: jak praví známá píseň, každé zboží si najde svého kupce. :-) http://starkholmes.blog.cz/1307/clintasha-draha-natasho

  OdpovědětVymazat
 17. Teď nějak nevím, jestli se mám cítit dotčená ;-) ale já někdy čtu takové věci, že to nemá smysl. Jinak velice povedná kapitola + si přičti dávku obvyklých lichotek.

  OdpovědětVymazat
 18. Pobavilo mě to. Clint se nám dost nudí a vymýšlí blbosti, Loki provokuje a jeho něco malého na zub mě fakt baví. Thor je frajer, hodného Hulka bych chtěla vidět v reálu, ale nejlepší je dekorace s vázičkou ala Hulk!
  Umím si živě představit, co se děo na Asgardu, když se tam Sigyn promenádovala v šatech z Midgardu :-D
  A jinak samozřejmě opěvuji všechno okolo - vsuvky jako jezdíš metrem, lidi v mrakodrapu atd.....

  OdpovědětVymazat